SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Profil aktualizovaného znění:
Titul původního předpisu:
Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
Citace pův. předpisu: 245/2000 Sb. Částka: 73/2000 Sb.
Datum přijetí: 29. června 2000 Rozeslána dne: 9. srpna 2000
Datum účinnosti: 9. srpna 2000
Změny a doplňky předpisu:
provedené číslo s účinností dnem Úplne znění
zákonem 101/2004 Sb. vyhlášení (5.3.2004)
zákonem 129/2006 Sb. vyhlášení (14.4.2006)

Text aktualizovaného znění předpisu:
(Poslední změny vyznačeny podtržením)

ZÁKON

o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Státní svátky

Dny 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, 8. květen - Den vítězství, 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa, 28. září - Den české státnosti, 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii se prohlašují za státní svátky České republiky (dále jen "státní svátek").


§ 2

Ostatní svátky

Ostatními svátky jsou 1. leden - Nový rok, Velikonoční pondělí, 1. květen - Svátek práce, 24. prosinec - Štědrý den, 25. prosinec - 1. svátek vánoční a 26. prosinec - 2. svátek vánoční (dále jen "ostatní svátek").


§ 3

Dny pracovního klidu

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.


§ 4

Významné dny

(1) Významnými dny České republiky jsou 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 8. březen - Mezinárodní den žen, 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO), 7. duben - Den vzdělanosti, 5. květen - Květnové povstání českého lidu, 15. květen - Den rodin, 10. červen - Vyhlazení obce Lidice, 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu a 11. listopad - Den válečných veteránů (dále jen "významný den").

(2) Významné dny jsou dny pracovními.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.
Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.

2.
Zákon č. 56/1975 Sb., kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

3.
Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 141/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

4.
Zákon č. 167/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.

5.
Zákon č. 204/1990 Sb., o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky.

6.
Zákon č. 218/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.


§ 6

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.