(hypertextové odkazy v těchto souborech nejsou funkční)

ZÁKONY

bullet262/2006 Sb. Zákoník práce  aktuální k 24. červnu 2013
[dřívější znění:
262/2006 Sb. Zákoník práce (formát mht) aktuální k 1. lednu 2012
262/2006 Sb. Zákoník práce (formát mht) aktuální k 1. lednu 2011]
bullet111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách ... (formát mht) aktuální k 1. lednu 2012
[111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách ... (formát mht) aktuální k 1. lednu 2011]
bullet101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů ... (formát mht) aktuální k 1. prosinci 2009
bullet435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti (formát mht) aktuální k 1. prosinci 2009
bullet2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání (formát mht) aktuální k 1. prosinci 2009
bullet120/1990 Sb. ... vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli (formát mht) aktuální k 1. prosinci 2009
bullet198/2009 Sb. antidiskriminační zákon (formát mht) aktuální k 1. prosinci 2009
bullet121/2000 Sb. autorský zákon (formát mht) aktuální k 1. prosinci 2009
bullet245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích... (formát mht) aktuální k 1. prosinci 2009
bullet65/1965 Sb. Zákoník práce  PDF aktualizováno 8. června 2006 zrušený zákon

NAŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠKY

bullet178/2001 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  aktualizováno 18. února 2005
bullet495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků aktualizováno 12. března 2004
bullet288/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní aktualizováno 12. března 2004

SMĚRNICE ES A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

bullet Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP (k pracovním smlouvám na dobu určitou) |formát DOC | formát PDF | aktualizováno 12. března 2004
bullet 98/561/EC: Council Recommendation of 24 September 1998 on European cooperation in quality assurance in higher education aktualizováno 12. března 2004
bullet411/1991 Sb. Úmluva o ochraně mzdy  aktualizováno 8. června 2006

 

poslední úprava:   26. června 2013