Přístup na tuto stránku je omezen na počítače
deseti členů VZO a RK.

 

 

Adresu této stránky si nemusíte pamatovat. Logo VOS, které
vidíte nahoře, je také umístěno
na hlavní stránce našeho webu:
http://cheminfo.chemi.muni.cz/odbory/,
v nabídce nalevo, úplně dole.
Stačí na logo kliknout... :-)
 
  naše ZO má organizační číslo VOS: 1431
[pomůcka: v roce 1431 byla bitva u Domažlic, byla upálena Johanka z Arku, narodil se Francois Villon a Vlada Tepes (Dracula); kromě toho je to číslo naší fakulty]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDĚLENÍ / NÁVRH ČLENŮM VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE
je třeba zaslat na adresu
odbory@sci.muni.cz

horizontal rule