zápis ve formátu RTF

horizontal rule

 

Zápis z 1. schůze výboru ZO

ze dne 18. června 2004

přítomni

z VZO:

z RK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček,
Milan Kunovský,
Milena Lázenská,
David Trunec

Jindřiška Chlebečková,
Ivo Pluháček,
Alžběta Rašková

omluvena:

Zdenka Michaličková

 

Program:        

  1. Volba předsedy výboru

  2. Volba předsedy revizní komise

  3. Volba místopředsedů

  4. Pověření členů výboru

  5. Příprava návrhu kolektivní smlouvy

  6. Středisko v Domášově

  7. Organizační záležitosti

(1) Volba předsedy výboru

Do funkce předsedy VZO byl zvolen Pavel Kubáček (pro 8, proti 0, zdr. 0). Výbor pověřil předsedu zastupováním ZO v Koordinační odborové radě MU.

(2) Volba předsedy revizní komise

Do funkce předsedy RK byl zvolen Ivo Pluháček (pro 8, proti 0, zdr. 0).

(3) Volba místopředsedů

Do funkce místopředsedů byli zvoleni Milan Alberti (pro 8, proti 0, zdr. 0) a David Trunec (pro 8, proti 0, zdr. 0).

(4) Pověření členů výboru

Milena Lázenská bude zastávat funkci hospodářky ZO. Zdenka Michaličková bude zastávat funkci zapisovatelky a správce webu. Výbor se k rozdělení kompetencí členů vrátí na schůzi po prázdninách.

(5) Příprava návrhu kolektivní smlouvy

Výbor považuje za svůj prvořadý úkol připravit návrh kolektivní smlouvy. Členové výboru se dohodli, že do příští schůze připraví náměty a podklady k návrhu.

(6) Středisko v Domášově

Po diskusi se výbor shodnul na tom, že Milan Alberti a Ivo Pluháček navrhnou další postup k převodu střediska v Domášově do majetku ZO. Milan Kunovský zjistí možnosti dalšího pojištění střediska.

(7) Organizační záležitosti

Výbor se shodnul na efektivním využívání elektronické komunikace s omezením schůzí na nutné minimum. Předběžná dohoda na dohoda na termínu příští schůze je 6. až 10. září.

Výbor děkuje kolegyním a kolegům, kteří pracovali v minulém funkčním období ve výboru ZO a v RK.

zapsali: Alberti a Kubáček