zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 20. dubna 2006

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z RK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta
Pavel Kubáček,
Milan Kunovský,
Milena Lázenská,
Zdenka Michaličková
David Trunec

Jindřiška Chlebečková,
Ivo Pluháček,
Alžběta Rašková

Plán dovolených na rok 2006      

VZO se seznámil s plánem dovolených na rok 2006, který je součástí Pokynu děkana č. 3/2006, a na základě §108 odst. 1 zákoníku práce se k němu vyjádřil souhlasně (10 pro, 1 proti).

Poznámka:

Protože nepřesná formulace uvedená u zveřejněného
Pokynu děkana č. 3/2006 může být interpretována tak, že VZO vyslovil souhlas s celým pokynem, je přiložen dopis odeslaný děkanovi dne 24. dubna 2006. Tento dopis zůstal zatím bez reakce.

zapsal: P. Kubáček

 

příloha:
Pokyn děkana č. 3/2006