zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 23. října 2006

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z RK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta
Pavel Kubáček,
Milan Kunovský,
Milena Lázenská,
Zdenka Michaličková
David Trunec

Jindřiška Chlebečková,
Ivo Pluháček,
Alžběta Rašková

 

Návrh
Dohody o spolupráci mezi Akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a výborem základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity


VZO se seznámil s textem návrhu dohody, vyjádřil se k němu souhlasně (10 pro) a ukládá předsedovi, aby návrh odeslal akademickému senátu.

zapsal: P. Kubáček

příloha č. 1:
Návrh dohody

příloha č. 2:
Průvodní dopis