zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 23. května 2007

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z RK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček, 
Milan Kunovský,
Milena Lázenská,
Zdenka Michaličková,
David Trunec

Ivo Pluháček

 

Projednání žádosti o sdělení OSO KÚ JmK

Výbor se vyjádřil jednomyslně negativně k žádosti o poskytnutí obsahu dopisu ZO ze dne 19. února 2007 Radě JmK neuvedenému žadateli o informace. Toto rozhodnutí výboru je reakcí na dotaz Odboru správního a organizačního KÚ JmK, který žádost o informace vyřizuje a požádal ZO dne 21. května 2007 o poskytnutí resp. neposkytnutí souhlasu s vydáním informace.

zapsal: P. Kubáček