zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 7. dubna 2008

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček, 
Milan Kunovský,
Milena Lázenská,
Zdenka Michaličková,
David Trunec

Usnesení

Výbor se usnesl

(1)   na podání stížnosti prostřednictvím odborové organizace zaměstnavateli na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů, konkrétně na nedodržení zásady rovného zacházení, na diskriminaci při odměňování a na nedodržení zásady poskytování stejné mzdy za stejnou práci a za práci stejné hodnoty na Přírodovědecké fakultě MU;

(2)   na zveřejnění stížnosti v IS MU prostřednictvím e-volby a hromadného e-dopisu za účelem připojení podpisu zaměstnanců, kteří se rozhodnou ke stížnosti připojit v době od 7. do 17. dubna 2007.

 (7 hlasů pro)

 

zapsal: P. Kubáček