zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 18. dubna 2008

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z RK:

 

Milan Alberti,
Pavel Kubáček,
Milan Kunovský,
Milena Lázenská,
Zdenka Michaličková,
David Trunec

Jindřiška Chlebečková,
Ivo Pluháček,


 

 

Rozvrh čerpání dovolené v roce 2008

Usnesení

V souladu se zákoníkem práce § 217 odst. 1 výbor souhlasí s rozvrhem čerpání dovolené v roce 2008 ve věcném obsahu, který předložil tajemník fakulty 15. dubna 2008 ve formě připravovaného pokynu děkana č. 2/2008.

 

zapsal: P. Kubáček