zápis ve formátu PDF

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 19. června 2008

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,

Pavel Kubáček,
Milena Lázenská,
Zdenka Michaličková,

Jindřiška Chlebečková, 

Vyhlášení voleb výboru ZO a kontrolní komise ZO

Usnesení

(1)   Výbor vyhlásil volby členů výboru ZO a kontrolní komise ZO na další funkční období. Hlasování bude probíhat od 8. července 8:00 do 10. července 16:00 jako e-volba v IS MU (důležitost 1).

(2)   Výbor ustanovil volební komise ve složení: Zdena Michalíčková a prof. Jiří Příhoda.

(3)   1. července zveřejní volební komise na webových stránkách ZO VOS jména všech navržených členů ZO, kteří s kandidaturou souhlasili, k diskusi a k připomínkám.

(6 hlasů pro)

 

zapsal: P. Kubáček