zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 11. července 2008

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Jindřiška Chlebečková,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Ivo Pluháček,
Zdenka Michaličková


 

omluven   David Trunec (dovolená)

Program:       

  1. Volba předsedy výboru

  2. Volba místopředsedy

  3. Pověření členů výboru

  4. Poděkování

 (1) Volba předsedy výboru

Do funkce předsedy VZO byl navržen a zvolen Pavel Kubáček (pro 6, proti 0, zdr. 1). Výbor pověřil předsedu zastupováním ZO v Koordinační odborové radě MU.

 (2) Volba místopředsedy

Do funkce místopředsedy byl navržen a zvolen Milan Alberti (pro 6, proti 0, zdr. 1).

 (3) Pověření členů výboru

 

Milena Lázenská byla pověřena funkcí hospodářky ZO.

 (4) Poděkování

 

Výbor děkuje Alžbětě Raškové a Milanovi Kunovskému za práci pro ZO v minulém funkčním období. Mnohaletá práce Milana Kunovského ve prospěch členů ZO a zaměstnanců fakulty v oblasti rekreace a sportu si zaslouží mimořádné poděkování.

 zapsal: Alberti a Kubáček