zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 4. prosince 2008

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Jindřiška Chlebečková,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Ivo Pluháček,
Zdenka Michaličková


 

Program:       

Zvýšení příspěvku ZO na vánoční dárek dětem členů ZO

Výbor souhlasil se zvýšením příspěvku ZO na vánoční dárek dětem členů ZO z dosavadní výše Kč 300 na Kč 400 na jedno dítě.
(6 pro, 1 se zdržel)

 

 

 zapsal: Kubáček