zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 13. ledna 2009

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Jindřiška Chlebečková,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Ivo Pluháček,
Zdenka Michaličková


 

Program:       

Změna základu pro výpočet členského příspěvku
člena ZO VOS 1431

Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnavatel přestal být od 2009-01-01 plátcem nemocenského pojištění, se výbor usnesl:

(1)   S účinností od 2009-01-01 budou členské příspěvky nadále sráženy dle dohody ZO se zaměstnavatelem ve výši 0,25 % z hrubé mzdy. Do základu pro výpočet 0,25 % tedy nadále nebudou zahrnuty dávky nemocenského pojištění, které součástí mzdy nejsou a z nichž by jinak bylo třeba vybírat příspěvek ve výši 0,25 % zvláštním postupem, nerealizovatelným srážkou ze mzdy.

(2)   V případě, že doba pracovní neschopnosti členky nebo člena ZO bude zahrnovat tři souvislé kalendářní měsíce, ZO členský příspěvek promine v každém kalendářním měsíci, po jehož celou dobu pracovní neschopnost trvala.

 zapsal: Kubáček