zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 13. února 2009

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Jindřiška Chlebečková,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Ivo Pluháček,
Zdenka Michaličková


 

Program:       

Přijetí člena.

Výbor přijal přihlášku Mgr. Martina Bastla, Ph.D. za člena ZO.
Tím se Mgr. Martin Bastl, Ph.D. stal, dle čl. 6 odst. 6.1 Stanov VOS, členem ZO VOS 1431.

 

 

 zapsal: Kubáček