zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 19. května 2009

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček

Zdenka Michaličková,
David Trunec
 

Program:       

Vyjádření odborové organizace k formulaci podnětů k provedení kontroly dodržování povinností vplývajících z právních předpisů a vnitřních přepisů ve věci pracovněprávních vztahů a odměňování zaměstnanců u zaměstnavatele Masarykova univerzita a k jejich podání Oblastnímu inspektorátu práce.


Výbor schválil navržené znění tří podnětů a jejich odeslání na Oblastní inspektorát práce.
 

 zapsal: Kubáček