zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 4. prosince 2009

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček,

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček
David Trunec

Program:       

Stanovisko odborové organizace k návrhu děkana (předložil dne 2009-11-12 tajemník fakulty) na sjednání dodatku k Dohodě o použití ustanovení § 39 odst. 4 zákoníku práce uzavřené mezi děkanem a odborovou organizací s účinností od 2007-12-11 do uzavření kolektivní smlouvy MU. Věcnou podstatou návrhu bylo to, aby dodatek dohody rozšířil platnost dohody i na akademické pracovníky, a to s účinností od 1. ledna 2010. Dohoda by se tedy od začátku roku 2010 mohla vztahovat na všechny zaměstnance Přírodovědecké fakulty, Masarykovy univerzity.

Výbor odborové organizace nesouhlasí se sjednáním dodatku ke shora uvedené dohodě s odůvodněním uvedeným v příloze tohoto zápisu.

 příloha: odůvodnění stanoviska výboru odborové organizace

 

 zapsal: Kubáček