zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 21. ledna 2010

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Daniel Franta,
Jindřiška Chlebečková,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček,
David Trunec

 

Usnesení        

Výbor základní organizace pověřuje, ve smyslu Stanov VOS čl. 12 odst. 12.1 písm. b), místopředsedu výboru RNDr. Milana Alberti, CSc.zastupováním základní organizace na výroční konferenci VOS dne 11. února 2010.


 

 zapsal: Kubáček