zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 21. dubna 2010

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Jindřiška Chlebečková,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček


 

 

Usnesení:      

Výbor základní organizace VOS souhlasí s Rozvrhem čerpání dovolené v roce 2010 na PřF MU ve znění návrhu předloženého dne 20. dubna 2010.

 


 

 zapsal: Kubáček