zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 26. května 2010

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Jindřiška Chlebečková,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček


 

 

Usnesení:      

(1)   Výbor zpracoval připomínky k návrhu Provozního řádu v rámci jeho projednání (viz příloha).

(2)   Výbor navrhuje, aby mu byl Provozní řád znovu předložen k projednání po případném zapracování připomínek.

 

příloha: připomínky k návrhu Provozního řádu

 

 zapsal: Kubáček