zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 16. června 2010

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček

 

 

Usnesení:      

Výbor projednal upravený návrh provozního řádu z 2. června a setrvává na jedné formální a dvou věcných připomínkách (viz příloha). Výbor žádá zaměstnavatele, aby tyto připomínky ve znění návrhu, který předloží akademickému senátu, respektoval nebo, aby zaměstnancům vysvětlil, proč tak neučiní. Tím bude možné, z hlediska odborové organizace, považovat projednání za ukončené.

 

příloha: připomínky k návrhu upraveného provozního řádu

 

 zapsal: Kubáček