zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 19. ledna 2011

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček,
David Trunec
 

 

Usnesení:  

Na základě stanoviska členské schůze 23. října 2007, při hlasování o rozdělení majetku v Domašově mezi naši organizaci a JmK, které preferovalo variantu prodeje, se výbor usnesl na následujícím postupu realizace záměru prodat nemovitosti v Domašově:

 

1.                Připravit vyhlášení výběrového řízení.

2.                Po vyhlášení výběrového řízení informovat členy ZO o aktuálním stavu přípravy prodeje a shromáždit návrhy členů ZO do komise výběrového řízení.

3.                Určit komisi výběrového řízení (výbor).

4.                Zajištění znaleckého odhadu hodnoty nemovitostí.

5.                Návrh komise výběrového řízení projednat ve výboru a informovat členy ZO.

6.                Sjednat návrh smlouvy o prodeji a koupi.

7.                Informovat o prodeji výbor VOS.

8.                Rozhodnutí členské schůze (hlasováním v IS) o prodeji spojit s hlasováním o poměrném využití nabytých prostředků.

9.                Uzavření smlouvy a zajištění respektování jejích důsledků výborem.

    

 zapsal: Kubáček