zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 25. března 2011

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček,
David Trunec
 

 

Usnesení:  

Výbor základní organizace VOS projednal návrh pokynu děkana č. 2/2011 a souhlasí s Rozvrhem čerpání dovolené v roce 2011 na PřF MU ve znění návrhu předloženého dne 17. března 2011.

    

 zapsal: Kubáček