zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 29. března 2011

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček,
David Trunec
 

 

Usnesení:  

Výbor a kontrolní komise základní organizace se seznámila a projednala nabídku jediného účastníka výběrového řízení na prodej všech nemovitostí ve vlastnictví ZO v k.ú. Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem, společnosti SPAHO s.r.o.

Výbor a kontrolní komise předloží celé ZO k rozhodnutí hlasováním v IS MU, zda ZO má nemovitosti společnosti SPAHO s.r.o. prodat za nabízenou kupní cenu 1 150 000,00 Kč za podmínek uvedených ve vyhlášení výběrového řízení. Hlasování bude doplněno předběžným zjištěním názoru členek a členů ZO na to, jak naložit s případně získanými finančními prostředky a zjištěním zájmu o rekreaci v hotelu Eduard v Domašově.   

 zapsal: Kubáček