zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 2. června 2011

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček,
David Trunec
 

 

Usnesení:  

1.      Výbor vyhlásil volby členů výboru ZO a kontrolní komise ZO na další funkční období (od 11. července 2011).
Hlasování bude probíhat od středy 15. června 8:00 do středy 29. června 16:00 jako e-volba s „důležitostí 1“ v IS MU.

 

2.      Výbor ustanovil volenní komisi ve složení:
Zdena Michaličková
(učo 204; zdenam@chemi.muni.cz) a
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
(učo 2166; prihoda@chemi.muni.cz).

 

 zapsal: Kubáček