zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 6. prosince 2011

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček,
David Trunec
 

 Program:       

Zvýšení příspěvku ZO na vánoční dárek dětem členů ZO

 Usnesení: 

Výbor souhlasil se zvýšením příspěvku ZO na vánoční dárek dětem členů ZO z dosavadní výše Kč 400 na Kč 500 na jedno dítě.

 

 zapsal: Kubáček