zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 22. ledna 2013

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

 

Milan Alberti,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Usnesení:      

Členové výboru ZO se usnesli, že za bývalé zaměstnance MU, členy naší ZO, kteří nemají k MU pracovní poměr a z vlastní vůle členství v ZO neukončili, bude členské příspěvky zpětně, vždy za uplynulý kalendářní rok, platit ZO. V měsíci, kdy takovíto členové neměli k MU pracovní poměr, se stanovuje výše měsíčního členského příspěvku na jednu dvanáctinu ročního odvodu na konto výboru VOS, v aktuální výši stanovené výborem VOS za uplynulý kalendářní rok.

zapsal: Kubáček