zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 7. května 2013

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
David Trunec
 

Usnesení:        

Výbor základní organizace VOS projednal návrh pokynu děkana č. 2/2013 a souhlasí s Rozvrhem čerpání dovolené v roce 2013 na PřF MU ve znění návrhu předloženého dne 30. dubna 2013.

 

Schválení rozvrhu výbor ZO doplnil následujícím doprovodným stanoviskem a návrhem:

 

Stanovisko VZO:

Pokyn obsahuje ve dvou věcech novou úpravu, s níž odborová organizace dosud nemá zkušenost a nedokáže proto zatím dostatečně posoudit její reálný dopad na zaměstnance. V obecné rovině však upozorňujeme na to, že zohledňování konkrétních finančních zdrojů při účtování mzdy zaměstnance nelze pokládat za provozní důvody; zaměstnanec do tohoto účtování nijak nezasahuje a toto účtování by nemělo být v žádné souvislosti s právy zaměstnance z pracovního poměru.

Pokud je zaměstnavateli znám právní, případně vnitřní, předpis, který upravuje dělení úvazků a uvádí zdroje financování mzdy, nebo její účtování, do souvislosti s právy zaměstnanců z pracovního poměru, prosíme o odkaz na takovýto předpis.

 

Návrh VZO:

Výbor odborové organizace opakuje svůj dřívější návrh, aby k plánování a žádostem o čerpání dovolené mohli zaměstnanci využívat fungující, a v jiných součástech MU používanou, e-agendu v INET (namísto listinné formy).

 

zapsal: Kubáček