zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 4. dubna 2014

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček
 

Usnesení:      

 

Výbor základní organizace VOS projednal návrh pokynu děkana č. -/2013 a souhlasí s Rozvrhem čerpání dovolené v roce 2014 na PřF MU ve znění návrhu předloženého dne 2. dubna 2014.

 

  

Schválení rozvrhu výbor ZO doplnil následujícím návrhem:

  

Návrh VZO:

Výbor odborové organizace opakuje svůj dřívější návrh, aby k žádostem o čerpání dovolené mohli zaměstnanci využívat fungující, a v jiných součástech MU používanou, e-agendu v INET (namísto listinné formy).

 

zapsal: Kubáček