zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 29. dubna 2014

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček
 

Usnesení:      

 

Výbor základní organizace VOS se usnesl na sjednání

Dohody o použití ustanovení § 39 odst. 4 zák.č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění upraveného návrhu zaměstnavatele ze dne 22. dubna ve variantě č. 2

Dohoda v platném znění účinném od 1. května 2014 je přílohou zápisu.

 

 

zapsal: Kubáček