zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 17. října 2014

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček,
David Trunec
 

Usnesení:      

 

VZO VOS Přírodovědecké fakulty projednal návrh na změnu
Jednacího řádu KOR.

 

zápis ve formátu PDF

 

 

zapsal: Kubáček