zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 24. října 2014

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček,
David Trunec
 

Usnesení:      

 

2014-10-24 VZO VOS projednal dílčí návrhy ZO pro ústní jednání se zástupci zaměstnavatele dne 2014-10-30.

 

 

zápis ve formátu PDF

 

 

zapsal: Kubáček