zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání výboru ZO

ze dne 24. listopadu 2014

elektronické projednání podle čl. 3 odst. 8 Volebního a jednacího řádu

vyjádřili se

z VZO:

z KK:

 

Milan Alberti,
Daniel Franta,
Pavel Kubáček,
Milena Lázenská

Zdenka Michaličková,
Ivo Pluháček,

 

Usnesení:      

 

 

VZO přijal usnesení k přepracované verzi návrhu KS MU ze dne 2014-11-10

 

 

zápis ve formátu PDF

 

 

zapsal: Kubáček