zápis ve formátu PDF

horizontal rule

 

Zápis z jednání členské schůze ZO

 

ze dne 23. října 2007

elektronická forma rozhodnutí členské schůze podle  čl. 4 Volebního a jednacího řádu

 ze 107 členů ZO k termínu hlasování se hlasování účastnilo 58 tj. 54 %

pro přijetí návrhu KÚ JmK hlasovalo 34 tj. 57 % zúčastněných

Projednání návrhu KÚ JmK

 Usnesení:

Členská schůze ZO VOS č. 1431 vyslovila souhlas s návrhem Krajského úřadu Jihomoravského kraje na nové rozdělení vlastnictví nemovitostí v Domašově tak, jak byl předložen

 

zapsal: P. Kubáček