AKTUÁLNÍ

 

 
bullet2017-02-16 Kolektivní smlouva 2017 ZDE.
 
bullet2016-02-29 děkan předložil ZO ke schválení návrh pokynu,
který má upravit pravidla pro rozvrh čerpání dovolené v r. 2016.
K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace (do 7. března 12:00).
 
bullet2016-02-29 děkan předložil ZO k projednání návrh Provozního řádu
(oproti platnému znění se mají změnit zejména pravidla pro parkování vozidel v areílu na Kotlářské).
K návrhu se může každý zaměstnanec fakulty vyjádřit prostřednictvím
základní odborové organizace (do 7. března 12:00).
 
bullet2016-02-16 Asi by bylo možné označit za hlavní závěr jednání výroční konference VOS 2016 to, že uzavření vyšší kolektivní smlouvy  je v ČR, narozdíl od SR, stále nemožné.
 
bullet2016-02-06 Výbor VOS uzavřel pojistnou smlouvu pro všechny členy VOS.
 
bullet Zásady poskytování právní pomoci členům VOS
(platné od 2015-01-01)
 
bullet

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců
a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů, aktualizace pro rok 2015, ČMKOS

 

bullet

Stanovisko Legislativní komise ČMKOS k úpravě
pracovního poměru na dobu určitou.

 

blogger analytics